RSPO

De Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) is een mondiaal initiatief met meerdere belanghebbenden voor gecertificeerde en duurzame palmolieproducten. De belangrijkste doelstelling van RSPO is “de groei en het gebruik van duurzame palmolie te bevorderen door samenwerking binnen de bevoorradingsketen en open dialoog tussen de belanghebbenden”. De RSPO norm, goedgekeurd in april 2013, wordt gepresenteerd als een reeks principes, criteria, indicatoren en richtlijnen, en is ontworpen om te worden gebruikt door palmolieproducenten om duurzame productiegebruiken te implementeren.

De RSPO Supply Chain Certification System is een norm om conformiteit van bevoorradingsketens met RSPO-gecertificeerde duurzame palmolie, of daarvan afgeleide producten, te certificeren. Het doel is om de hele bevoorradingsketen te betrekken door contact op te nemen met de consument.

Deze regeling geldt voor alle betrokkenen in de keten – vanaf de eerste olieverwerking tot de producenten van de producten voor de eindconsument.

Belangrijkste voordelen van RSPO-certificering:

  • Voldoet aan de behoeften van klanten
  • Voldoet aan de verwachtingen van grote distributeurs en retailers om de duurzaamheid van producten te bewijzen
  • Toont de kwaliteit van uw inzet om milieugebruiken en duurzaam ondernemen te volgen
  • Gebruikt uw certificaat voor duurzame palmolie voor meerdere industrieën

Certima B.V. levert RSPO-audit- en certificeringsdiensten onder de accreditatie van een partnerorganisatie.