IFS Food

De IFS Food norm wordt internationaal erkend door het Global Food Safety Initiative en is ontworpen om ervoor te zorgen dat IFS-gecertificeerde bedrijven producten kunnen leveren die voldoen aan zowel klantspecifieke productvereisten als internationale wetgeving om de veiligheid en kwaliteit voor consumenten te garanderen.

De ontwikkeling van de IFS is gebaseerd op de steeds toenemende eisen van consumenten, de toenemende aansprakelijkheden van retailers en groothandelaren, de toenemende wettelijke vereisten en de globalisering van productvoorraden. International Featured Standard is gericht op fabrikanten die produceren onder de zogenaamde “Private” merken (Private labels) en meer zekerheid geven aan de winkelketens dat producten die door hun leveranciers onder hun merk worden geproduceerd, veilig zijn en voldoen aan kwaliteits- en wettelijke vereisten.

De norm is vitaal voor Europa, met een toenemende populariteit in andere delen van de wereld.

Certima BV is geaccrediteerd voor IFS Food door de RVA (de Raad voor Accreditatie).

Een IFS audit wordt uitgevoerd met het oog op efficiëntie en met gelijktijdige dekking van veiligheid, rechtsgeldigheid en kwaliteit. Het rapport biedt een objectief perspectief op de kwaliteits- en veiligheidsbeheersystemen, evenals richtlijnen voor verbetering. Een jaar later zal er weer een audit worden uitgevoerd, waarbij cijfers en non-conformiteiten worden herzien. In geval van kritieke non-conformiteiten wordt er onmiddellijk gecorrigeerd.

De IFS Food norm bevat 10 zogenaamde “knock-out” -criteria. Het niet voldoen aan een van deze criteria resulteert in geen certificering. Er zijn twee certificeringsniveaus: Foundation-niveau (score tussen 75 en 95%) en Hoger niveau (score> 95%). Een score onder de 75% betekent dat er geen certificaat kan worden verleend.

De IFS norm is van toepassing op leveranciers in alle stappen van de voedselverwerking na de landbouwfase. De eisen hebben betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem en het HACCP systeem (Hazard Analysis & Critical Control Points), ondersteund door een gedetailleerd randvoorwaardenprogramma, namelijk een set van GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice) en GHP (Good Hygiene Practice) vereisten.

IFS Food is van toepassing wanneer producten worden “verwerkt” of wanneer er gevaar bestaat voor productbesmetting tijdens de primaire verpakking. De norm ondersteunt de productie- en marketingafdelingen bij hun inspanningen voor merkveiligheid en kwaliteit.

Voordelen:

  • Biedt juridische verdediging in geval van een incident, wat impliceert dat de fout een toevalstreffer was en niet werd veroorzaakt door foutieve processen en controle.
  • Bouw en beheer een beheersysteem dat u helpt om beter te voldoen aan de voedselkwaliteits- en veiligheidseisen;
  • IFS Integrity Program dat klachten van retailers beheert en kwaliteitsborging biedt met betrekking tot certificering en de norm zelf;
  • Vermindering van productafval, het herzien van producten en de terugroeping van producten;
  • Softwareondersteuning voor het uitvoeren van elektronische audits;
  • Toegang tot de IFS Audit Portal die gezamelijk fungeert als database;
  • IFS Food goedkeuring helpt verwarring en interferentie te voorkomen die tot meerdere audits zou kunnen leiden.

IFS wordt ondersteund door bijna alle wereldwijde retailers. Net als de andere GFSI-programma’s biedt IFS kansen voor uw bedrijf om te voldoen aan de eisen van de detailhandel en de verwachtingen van de klant wereldwijd.

Met het IFS auditrapport krijgt uw bedrijf een realistisch beeld van uw voedselveiligheids- en kwaliteitsbeheersysteem en biedt het een basis om het verbeterproces te starten. IFS geeft u 12 maanden de tijd om de gevonden afwijkingen van de eisen te corrigeren. Enkel aanzienlijke non-conformiteiten (met betrekking tot voedselveiligheid of wettelijke vereisten) moeten onmiddellijk worden gecorrigeerd. Het certificaat is 12 maanden geldig.

IFS Food is alleen van toepassing op bedrijven die (onverpakte) voedingsmiddelen verwerken en verpakken. IFS Food is niet van toepassing op de volgende activiteiten: import, handel, transport, opslag en distributie.