BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials

BRCGS for Packaging and Packaging Materials  is voornamelijk van toepassing op verpakkingen die in direct contact komen met voedselproducten, waardoor fabrikanten verplicht worden controlesystemen te implementeren om zodanig consumentenveiligheid te kunnen waarborgen.

Een belangrijk doel van deze norm is het voorzien van een gemeenschappelijke basis voor de evaluatie van bedrijven die verpakkingen voor voedingsmiddelen aan retailers leveren. Bovendien biedt het ook een enkele gemeenschappelijke norm en protocol waarmee een externe beoordeling kan worden uitgevoerd door een competente en niet-bevooroordeelde externe organisatie.

De Global Standard for Packaging and Packaging Materials kan worden gebruikt door elke fabrikant die verpakkingsmaterialen produceert voor alle soorten producten – van voedsel- tot consumentenproducten – op alle niveaus: primair, secundair en tertiair.

Certificering wordt verkregen door een externe audit uit te voeren volgens normvereisten door een geaccrediteerde certificeringsinstelling.

Certima B.V. levert BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials audit- en certificreringsdiensten onder de accreditatie van een partnerorganisatie.

Certificering volgens de BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials heeft aanzienlijke voordelen. Het helpt bij het verminderen of elimineren van meerdere beoordelingen met de extra voordelen van verminderde verstoring van het bedrijfsgerelateerde papierwerk en kosten. Deze norm geeft u een concurrentievoordeel ten opzichte van andere bedrijven door uw bekwaamheid op het gebied van kwaliteit, hygiëne en voedselveiligheid aan te tonen. Dit geeft u de mogelijkheid om uw bedrijf uit te breiden en nieuwe markten te zoeken waar certificering onder deze norm een voorwaarde is om te mogen leveren.

Bijkomende voordelen zijn onder andere:

  • Toonaangevende verpakkingsnorm met meer dan 3500 certificeringen wereldwijd
  • Lagere kosten – continue verbetering van de kwaliteits-, hygiëne- en productveiligheidssystemen, resulterend in een hogere efficiëntie
  • Eén verificatieprogramma – maakt regelmatige rapportage aan voedselretailers en andere partijen mogelijk zoals overeengekomen
  • Regelmatige controlebezoeken zorgen voor een voortdurende verbetering van het systeem voor kwaliteit, hygiëne en productveiligheid.