Функционално прекъсване

В такива секции можем да добавяме допълнителна информация, която е важна и трябва да грабва окото!