BRC МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ДИСТРИБУЦИЯ

За първи път въведен през 2006 г., Международният стандарт за съхранение и дистрибуция на BRC предоставя съществената връзка между гамата от стандарти за производство на BRC и крайния потребител, търговеца на дребно / компанията за хранителни услуги. Целта на този стандарт е да гарантира, че целостта на продукта по време на съхранение и дистрибуция не се нарушава.

Този стандарт включва изискванията за одит, правилата и гръбнака на стандарта и предоставя основа за акредитирана сертификация на предприятия, съхраняващи и / или разпространяващи храни, опаковки и потребителски продукти.

Сертификацията се постига чрез извършване на одит от трета страна по изискванията на стандарта от акредитирана сертифицираща организация (СО).

Certima B.V. предоставя одити по международния стандарт за съхранение и разпространение на BRC под акредитацията на партньорска организация.

Този стандарт се основава на риска със силен акцент върху анализа на опасността и риска за идентифициране и управление на потенциални рискове за безопасност на продуктите, управлявани чрез изисквания за безопасност, документация, процеси и др.

Допълнителните модули обхващат продажби на едро и услуги, включително договори за паркиране, проверка на продуктите и оползотворяване на отпадъци и рециклиране, за да се признаят различните услуги, предоставяни от логистичните компании.

Вашите ползи

Сертифицирането по BRC стандарта е инструмент за демонстриране на високо ниво на качество и безопасност на храните в логистичните услуги, които предоставяте.

Този сертификат предоставя възможност да станете част от BRC директорията, където можете да споделяте информацията си за сертифициране. Публичният домейн на директорията предоставя на всеки достъп до Вашата информация, помагайки на Вас и Вашата мрежа от доставчици да приемете взискателните стандарти за безопасност на храните и да спазвате изискванията и очакванията на Вашата група клиенти.

Намаляване на разходите и риска чрез постоянно подобряване на оперативните практики, ефективността и управлението на безопасността на продуктите.